Beeldmateriaal

Naast het waarnemen van de sterrenhemel is het natuurlijk ook goed mogelijk deze vast te leggen. Dit kan digitaal met een camera (fotografie), of met de hand op papier (schetsen). In lichte mate bedrijf ik beide manieren, met een groeiende motivatie en toewijding. Tot nu toe zijn de resultaten wat karig, maar dat let mij niet ze hier al te plaatsen. Zo is er (als het goed is) in de loop van de tijd ook een bepaalde leercurve te zien.